BlueUp Ultra Deluxe BLE

ELA Blue PUCK DI Digital Input Sensor

ELA Blue PUCK MAG Magnetic Sensor

ELA Blue PUCK MOV Movement Sensor

ELA Blue PUCK PIR Presence Sensor

ELA Blue PUCK RHT Temperature and Humidity Sensor

ELA Blue PUCK T EN12830 Temperature Sensor

Minew S4 Door Sensor

Minew E6 Light Beacon

Minew MSV01 Vibration Sensor

Ruuvi Tag